• Katalog usług
Akademia Wspomagania Rozwoju „BOBO GROMADKA”
ul. Piechoty Łanowej 50, 02-951 Warszawa
tel.: 662 116 800
e-mail: akademia@bobogromadka.pl

"Bobo gromadka" to prywatna placówka prowadząca działalność wychowawczo - opiekuńczą dla dzieci w wieku 4 mies - 4 lata.

APTEKA J. i L. Marcinkowscy Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa
tel.: 22 885-92-63
e-mail: sar@marcinkowscy.pl
 
APTEKA PHARMEDIL
al. Wilanowska 9/2, 02-765 Warszawa
tel.: 22 405-20-65
e-mail: apteka@pharmedil.adres.pl
 
Bank Millennium
ul. Przyczółkowa 400, 02-962 Warszawa
tel.: +48 801 331 331
 
Bellisana Medycyna Estetyczna i Kosmetologia
al. Wilanowska 7/3, 02-765 Warszawa
tel.: 22 401-06-65
e-mail: dk@bellisana.pl

Tel./fax (022) 885 67 65

Tel.kom.: (+48) 665 665 078

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów
ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa
tel.: 22 423 57 55

Dyrektor: Halina Myszkowska

ul. Radosna 11
02-956 Warszawa
tel. 423 57 55

Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia: poniedziałek—piątek 10.00—19.00
Czytelnia: poniedziałek—piątek 12.00—19.00

ul. Przyczółkowa 27a
02-968 Warszawa
tel. 648 25 03

Godziny otwarcia:
poniedziałek i środa 11.00—16.00
wtorek, czwartek, piątek 13.00—18.00

Biuro Rachunkowe „TIK-SOFT” Sp. z o.o.
al. Wilanowska 5/19, 02-765 Warszawa
tel.: 668-300-749
e-mail: biuro@tiksoft.pl
 
Biuro Sprzedaży Dobry Dom
ul. Klimczaka 3, 02-797 Warszawa
tel.: (22) 885 66 22
e-mail: sprzedaz-wilanowI@polnord.pl
 
Biuro sprzedaży Królewskie Przedmieście
Sarmacka 28, 02-972 Warszawa
tel.: (22) 403 10 20
e-mail: biuro@krolewskieprzedmiescie.pl

fax.: +48 (22) 403 10 70

Biuro sprzedaży Kryształ Wilanowa
ul. Klimczaka 3, 02-797 Warszawa
tel.: (22) 885 66 22
e-mail: sprzedaz-wilanow1@polnord.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 09:00-19:00

sobota-niedziela: 10:00-15:00

Biuro sprzedaży Ostoja Wilanów
Klimczaka 40, 02-999 Warszawa
tel.: 22 885 76 56
e-mail: ostojawilanow@fadesaprokom.pl

Pn - Pt: 9.00 - 19.00
Sb - Ndz: 11.00 - 16.00

Centrum Kultury Wilanów
ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
tel.: 22 651 98 20
 
China Garden Wilanów
Kazachska 1, 02-999 Warszawa
tel.: (22) 241 10 10
e-mail: restauracja@chinagarden.pl
 
DENTAL-HOUSE Stomatologia
al. Wilanowska 7, 02-765 Warszawa
tel.: 22 407 06 04
e-mail: klinika@dental-house.pl

 Tel.kom.: 606 333 085


Dentical Center Wilanów
ul. Sarmacka 19, 02-972 Warszawa
tel.: 22 446 19 96
e-mail: info@denticalcenter.pl
 
DIRECT SCHOOL Szkoła Języków Obcych
Al. Wilanowska 5, 02-765 Warszawa
tel.: (22) 642 81 28
e-mail: biuro@direct-school.pl

Prowadzimy kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego. Dodatkowo oferujemy kurs języka angielskiego biznesowego.

DIRECT SCHOOL uczy języków obcych skuteczną i sprawdzoną metodą DIRECT. Gwarantujemy szybkie efekty bez konieczności dodatkowej nauki w domu.

Zapraszamy również na kursy języka angielskiego razem z dzieckiem – wyjątkowa oferta połączenia zabawy dla dzieci i nauki dla dorosłych

Dobry Dom
Kazachska 1, 02-999 Warszawa
tel.: (22) 885 66 22
e-mail: sprzedaz-wilanow1@polnord.pl

"DOBRY DOM" to najnowsza inwestycja grupy kapitałowej Polnord SA zlokalizowana w Warszawie w Miasteczku Wilanów. Budynek realizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Miejskiego, przy ulicy Kazachskiej, nieopodal śródmieścia handlowego.

W budynku znajdują się w 153 mieszkania o różnorodnych metrażach od 34 do 140 m2. "DOBRY DOM" jest tak zaprojektowany, aby spełniał wymogi nasłonecznienia, naświetlenia i przewietrzania we wszystkich lokalach.

Zadbano szczególnie o funkcjonalne rozwiązanie mieszkań: podział na strefę dzienną i nocną, odpowiednią liczbę łazienek oraz garderób i miejsc na szafy. Dodatkowym atutem wszystkich mieszkań w budynku jest ich wysokość, która wynosi 2,80m. Wewnątrz budynku zminimalizowano liczbę elementów, takich jak słupy oraz szachty instalacyjne, uniemożliwiających swobodne kształtowanie przestrzeni w ramach zmian lokatorskich. W mieszkaniach zaprojektowano następujące instalacje teletechniczne: domofonową, telewizji kablowej, telefoniczną i internetową. Wybrane mieszkania na parterze mają kameralne ogródki. Do każdego mieszkania przewidziano możliwość zakupienia komórki lokatorskiej.

więcej informacji na: http://www.polnord.pl/

DoSłuchania.pl
Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
tel.: 22 205 81 44
e-mail: info@dosluchania.pl

Sklep internetowy z książkami do słuchania, w którym każdy znajdzie coś dla siebie! Proponuje on klientom publikacje zarejestrowane na płytach CD, CD-MP3, a także jako pliki MP3, które po złożeniu zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony.

Oferta sklepu idealnie uzupełnia się z typową e-księgarnią, oferując klientom obcowanie z ulubionymi książkami np. podczas jazdy samochodem czy w trakcie wykonywania codziennych czynności.

fax: +48 22 205 81 45

Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: 22 425 61 52

Godziny przyjęć:
poniedziałaki 8.00—18.00
środa— piątek 8.00—16.00

tel. 22 425 61 52, 22 648 22 26 wew. 205

Punkt przyjęć interesantów:
ul. Królowej Marysieńki 21 lokal 70
tel. 22 651 89 27

W skład zespołu wchodzi trzech pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej d/s rodziny oraz eurokoordynator i psycholog. Zespół działa w środowisku lokalnym na terenie dzielnicy Wilanów.

1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezradności w sprawach opiekuńczo—wychowawczych, kłopotach w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dotyczy to zwłaszcza rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz osób dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęskami żywiołowymi lub ekologicznymi.
2. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie znaleźli się oni w jednej z wymienionych powyżej sytuacji.

* Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł., kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 zł.

* W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznana pomoc finansowa na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

3. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
4. Podstawą do przyznania pomocy jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc rodzinnego wywiadu środowiskowego.
5. Pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego udziela się niezależnie od wysokości dochodu.
6. Osoby, które z powodu wieku lub stanu zdrowia mają trudności z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego mogą otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania. Pomoc ta jest odpłatna w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny.
7. Ośrodek zajmuje się kompletowaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania skierowania do Domu Pomocy Społecznej.
8. Bez względu na dochód, osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego.( poradnictwo rodzinne, socjalne, prawne).

W ramach swoich zadań i kompetencji, pracownicy OPS:
- przeprowadzają wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnozę środowiska rodzinnego;
- przygotowują plany pomocy;
- udzielają informacji o przysługujących świadczeniach;
- prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;
- monitorują efekty podjętych działań;
- pomagają w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
- udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych;
- współpracują z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny;
- powiadamiają organy ścigania i sąd rodzinny, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Szczególną opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni o najniższych dochodach oraz dzieci. W ramach swoich zadań Ośrodek realizuje:
- dożywianie dzieci w szkołach;
- finansowanie w części lub całości wyjazdów dzieci na kolonie letnie;
- pomoc dla rodziców w wyposażeniu dzieci do szkoły;
- pomoc pieniężna na zakup odzieży, leków i opału na zimę;
- pomoc niezbędna w przypadku zaistnienia wydarzeń losowych określonych przepisami;
- świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych samotnym i chorym mieszkańcom naszej dzielnicy;
- ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, policją, Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- współpraca z policją w ramach procedury „Niebieska Karta”;
- motywowanie do podjęcia działań pozwalających na poprawę swojej sytuacji bytowej;
- praca z rodzinami doznającymi przemocy domowej;
- udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przejawiającym problemy wychowawcze;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej;
- kierowanie mieszkańców w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności;
- obejmowanie pomocą osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne;
- pomoc usługowa i materialna dla kombatantów
- kierowanie osób do korzystania z usług i zajęć w Środowiskowych Domach;
- współpraca z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy Wilanów (spółdzielnia mieszkaniowa, przychodnie zdrowia, szkoły, Policja, Straż Miejska, parafie).

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
ul. Lentza 3, 02-956 Warszawa
tel.: 22 885 43 29
e-mail: biuro@dbfowilanow.waw.pl

Dyrektor:
DARIUSZ GALIŃSKI tel. 22 885-43-29
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m. st. Warszawy
tel./faks: 22 885-43-69

DBFO jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz zmiana opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r. nr 268, poz. 8761).

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji
ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa
tel.: 22 642 60 01

Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum pełni dyżury w pokoju nr 209 Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przy ul. S. Kostki Potockiego 11 – numer telefonu: 22 642 60 01 w. 269 - od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Uchwałą Nr XXVII/871/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku Rada m.st. Warszawy, przyjęła politykę edukacyjną m.st. Warszawy, na mocy której pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym z podstawowych priorytetów stolicy.
Mając na uwadze konieczność wprowadzania praktycznych rozwiązań w tym zakresie Prezydent m.st. Warszawy powołał Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji (Zarządzenie nr 2493/2009 z 9 stycznia 2009 r.), który realizując ww. cel obejmuje działaniami obszar m.st. Warszawy.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w celu stworzenia systemu pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodzinie na poziomie Dzielnicy, Zarządzeniem nr 44/II/09 z 4 grudnia 2009 r. powołał Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego członkami są:

Pani Aneta Ufnal – przewodnicząca, podinspektor w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy;
Pani Ewa Błażyńska - zastępca dyrektora Przedszkola nr 56 „Wesołe Kubusie”;
Pani Magdalena Mączeńska – pedagog szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz
Pani Anna Jaczewska - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz.

Wdrażanie założonego celu odbywać się będzie przez m. in.:

- podejmowanie działań umożliwiających dziecku uczęszczanie do oddziału integracyjnego, w którym zostaną zapewnione warunki zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- informowanie rodziców o ofercie placówek prowadzących oddziały integracyjne i o wolnych miejscach w takich oddziałach;
- doskonalenie współpracy nauczycieli, psychologów i pedagogów specjalnych oraz wspieranie ich działań.

Dzienny Dom dla Osób Starszych Nr 3
ul. Letza 35, 02-956 Warszawa
tel.: 22 651 79 92

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 16.30

Dom zorganizowany jest dla osób starszych w celu podtrzymywania kondycji psychicznej i zwalczania ich poczucia osamotnienia w okresie jesieni życia.
Dom zapewnia uczestnikom stały dostęp do zajęć kulturalno – oświatowych (organizowane są: wycieczki, wyjścia do muzeów, kin, teatrów, galerii, na wystawy).

Dzienny Dom oferuje usługi w zakresie:
- aktywnego spędzania czasu
- rehabilitacji ruchowej – usprawniającej;
- wspólnych wyjść do kin, teatrów, muzeów, na spacery;
- wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki;
- organizowane są uroczystości świąteczne, urodziny, imieniny.

Ponadto jest możliwość skorzystania z posiłków, obejrzenia telewizji, przejrzenia prasy, uprania swojej odzieży.
W Domu systematycznie prowadzone są następujące zajęcia:
- terapia zajęciowa;
- rehabilitacja usprawniająca;
- muzykoterapia;
- zajęcia świetlicowe.

Na zajęcia uczestnicy kierowani są decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora OPS na wniosek pracowników socjalnych, osoby zainteresowanej, członka rodziny, lekarza. Opłatę za pobyt w Dzienny Dom dla Osób Starszych ustala się na poziomie kosztów wyżywienia (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 28.X.2005r.)
Ośrodek ma charakter lokalny, o kwalifikację mogą ubiegać się osoby starsze z terenu miasta Stołecznego Warszawy.

Elite Music School
Klimczaka 5/82, 02-797 Warszawa
tel.: 22 855 30 10
e-mail: info@elitemusicschool.pl

Elite Music School to nowa placówka muzyczna, stworzona w oparciu o bardzo nowoczesne formy nauczania.

Nauka muzyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się według indywidualnych, i co ważne, bardzo elastycznych programów dostosowanych do wieku, możliwości oraz temperamentu uczniów.

Fundacja Epileptologii
ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa

Fundacja Epileptologii (FE) została założona w 1993 r. przez prof. Jerzego Majkowskiego – twórcę Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Fundacja Epileptologii jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, której podstawowym zadaniem jest poprawa jakości życia chorych z padaczką poprzez rozpowszechniania i podnoszenie wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia wśród lekarzy i pracowników ochrony zdrowia oraz kształtowanie pozytywnego myślenia o tej chorobie w społeczeństwie. Wokół tej idei Fundacja skupia lekarzy, psychologów, przedstawicieli nauki, społeczników oraz osoby, które chcą przyczyniać się do rozwoju epileptologii i tym samym niosą pomoc medyczną chorym z padaczką.

Cele statutowe Fundacji są realizowane poprzez:
- organizację konferencji oraz sesji naukowych poświęconych diagnostyce i leczeniu padaczki
- prowadzenie badań naukowych dotyczących padaczki
- działalność wydawniczą periodyków:
a. kwartalnik Epileptologia przeznaczony dla środowisk lekarzy i terapeutów,
b. ilustrowany kwartalnik EPI dla pacjentów oraz ich rodzin i wszystkich osób zainteresowanych problematyką padaczki,
oraz publikacji książkowych z zakresu Epileptologii, kaset wideo oraz filmów poświęconych problematyce padaczki.

W ramach Fundacji Epileptologii, działa Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki zajmujące się specjalistyczną diagnostyką oraz leczeniem padaczki i innych zaburzeń napadowych mózgu na zasadzie prywatnych gabinetów lekarskich i pracowni EEG.
W Centrum przyjmują neurolodzy z certyfikatami epileptologii Polskiego Towarzystwa Epileptologiii certyfikatami elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i certyfikatem epileptologii Europejskiej Akademii Padaczki (EUREPA).

Fundacja Mederi
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel.: 22 815 76 03
e-mail: mederi@czd.pl

Siedziba Fundacji znajduje się w bloku Rehabilitacji Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

NR KRS: 0000174444
04-730 Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20
Fax: 022 815 76 02

Fundacja Mederi - pomóżmy dzieciom
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego

Programy prowadzone w Dzielnicy Wilanów:

* Klubik pozalekcyjny—codziennie w Klubie w Powsinku: program dla dzieci w wieku szkolnym, spotkania z rodzicami, zajęcia dla dzieci, wspólne spędzanie czasu z całymi rodzinami
* Wielki Słoń—program profilaktyki i wczesnej interwencji dla przedszkoli: zajęcia z dziećmi, opiekunkami, rodzicami
* Razem Więcej—program dla uczniów gimnazjum, zajęcia integracyjne, komunikacja i umiejętność pracy w grupie
* Niemoda na picie—zagrożenia związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, piciem alkoholu
* Profilaktyka agresji rówieśniczej

Fundacja Przyjaciele
ul. Gubinowska 20, 02-956 Warszawa
tel.: 22 642 08 99

Fundacja Przyjaciele działa od 2002 roku i jest organizacją pożytku publicznego.

Misją Fundacji jest :
- edukacja i uwrażliwianie bardzo młodych ludzi na sprawy i problemy osób niepełnosprawnych,
- poszukiwanie młodych, utalentowanych osób niepełnosprawnych i kształcenie najzdolniejszych,
- ustawiczne wspieranie podopiecznych i czuwanie nad ich rozwojem artystycznym,
- pomoc i wszelkie działania umożliwiające godne i satysfakcjonujące współuczestniczenie tych osób w życiu społecznym i kulturalnym.

Organizujemy i finansujemy warsztaty wokalno – muzyczne i wyjazdy szkoleniowe, połączone z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.Warsztaty wokalno – muzyczne prowadzone są przez najlepszych pedagogów,wokalistów i muzyków. Młodzi wokaliści doskonalą swoje umiejętności pod fachowym okiem, między innymi Danuty Błażejczyk, Elżbiety Zapendowskiej, Bogdana Hołowni, Zbigniewa Stelmasiaka, Janusza Szroma czy Artura Jerzego Zielińskiego.
Nadrzędnym celem jest stworzenie naszym artystom nowego, własnego repertuaru od początku do końca, włącznie z profesjonalnymi nagraniami studyjnymi.
Od początku istnienia Fundacja ściśle i twórczo współpracuje z telewizyjnym, cyklicznym programem „Przyjaciele”, w którym udział biorą osoby niepełnosprawne. Promujemy osoby z dysfunkcjami także, na koncertach i spotkaniach z publicznością organizowanych we współpracy z Telewizją, Domami Kultury, Ośrodkami Pomocy Społecznej również w Wilanowie.
Czuwamy nad rozwojem artystycznym naszych podopiecznych, pełniąc rolę menagera.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez dwa programy: warsztaty wokalne oraz edukację z „Przyjaciółmi” na płytach DVD.

Współpraca Fundacji „Przyjaciele” z Dzielnicą Wilanów trwa od 2002 r. Zainicjowało ją wydanie tomiku wierszy warszawskiej poetki Grażyny Orlińskiej pt. ”Lubczyk Sopocki” /dotacja finansowa Gminy Wilamów/.
W następnych latach współpraca zaowocowała udziałem podopiecznych Fundacji w obchodach Dni Wilanowa.

W latach 2006 i 2007 Fundacja promowała działalność wilanowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki prezes Fundacji pani Donacie Baraniewskiej, na antenie Programu I TVP S.A. ukazały się reportaże o uczestnikach dwóch Dziennych Domów Środowiskowych – przy ul. Kostki Potockiego i ul. Królowej Marysieńki. Fundacja włączyła się także w pomoc przy organizacji pierwszego i drugiego Mazowieckiego Turnieju Bowlingowego, które odbyły się w Galerii Mokotów w Warszawie. Dzięki staraniom naszej organizacji, relacje z tych imprez, były również promowane w Telewizji Polskiej.

Ponadto Fundacja obejmuje patronatem honorowym wszelkie działania Dzielnicy na rzecz integracji mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi.
W tym roku w Sali Widowiskowej w Domu Kolegiackim odbyła się aukcja i kiermasz prac artystycznych uczestników trzech Dziennych Domów Środowiskowych w Wilanowie.

Tekst opracowany przez Fundację „Przyjaciele”
Więcej o nas na stronie www.przyjaciele.org.pl

Regon: 016420712;
NIP: 951-19-89-301;
Numer KRS: 0000143890
Bank: PKO BP S.A. XXXII /o Warszawa Konto nr 42102010680000130200766634

Gimnazjum Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel.: 22 858 29 50

Gimnazjum Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
dyr. Anna Urszula Korab

Gimnazjum Nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej
ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
tel.: 22 842 99 89

Gimnazjum Nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej
dyr. Katarzyna Potrzebowska

Gimnazjum Nr 117 im. Wandy Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
tel.: 22 842 93 60
e-mail: sekretariat@zespolszkol.it.pl

Gimnazjum Nr 117 im. Wandy Rutkiewicz
tel. 22 842-93-60, 22 842-98-55, 22 651-94-17

GLOBAL FITNESS s.j.
ul. Sarmacka 5, 02-972 Warszawa
tel.: 22 403-54-55
e-mail: wilanow@globalfitness.pl

Global Fitness to kameralna sieć klubów fitness. Usługi skierowane są do ludzi aktywnych, którzy chcą zadbać o siebie, a dzięki temu poprawić swoją sprawność fizyczną i psychiczną.

Golf Parks Polnad
ul. Z. Vogla 19, 02-990 Warszawa
tel.: 22 424 70 83
e-mail: info@golfparkspoland.pl
 
Herbatha
Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
e-mail: info@herbatha.pl

Herbatha to agencja interaktywna, która naturalnie tworzy strony www, portale i sklepy internetowe, kampanie w internecie, prezentacje multimedialne.

Holistyczne Spa Zielona Pomarańcza
ul. Sarmacka 17, 02-972 Warszawa
tel.: 506 781 606
e-mail: Monika@klinikaholistyczna.pl

Stworzyliśmy miejsce dla Ciebie, w którym poznasz metody i zabiegi harmonizujące Twoje ciało, kojące duszę i umysł. Za drzwiami naszego eleganckiego wnętrza zapomnisz o codzienności, zanurzysz się w pięknych zapachach, skosztujesz pysznych kremów, uroczo i zmysłowo spędzisz czas.

To wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych osób.
Nasze Spa to 100% natury, orientalne masaże i rytuały, masaże lecznicze, metamorfozy, stylizacje ślubne, sesje foto, kobiece wieczorki. To także rozwijające warsztaty, zajęcia ruchowe, coaching, psychoterapia i terapie naturalne, upominki dla bliskich i wiele, wiele więcej :)

Holistyczne Spa Zielona Pomarańcza - Miasteczko Wilanów
www.holistycznespa.pl

Zielona Pomarańcza Pracownia Urody – Stary Wilanów
www.zielonapomarancza.pl

ING Bank Śląski S.A.
Klimczaka 5, 02-797 Warszawa
tel.: 22 550 56 80 do 88

Oddział ds. Detalicznych

Internetowy Dom Hadlowy SA
ul Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
tel.: +48 22 205 81 55
e-mail: info@idhsa.pl

IDH SA skupiaw jednym miejscu sklepy internetowe o różnych profilach handlowych. Działalność Internetowego Domu Handlowego S.A. skoncentrowana jest na prowadzeniu sprzedaży zróżnicowanych produktów w różnorodnych kategoriach, czyli kontynuowaniu tradycji stacjonarnych domów handlowych w nowoczesnej, internetowej formie. Nasze seriwisy: dosluchania.pl, stereo.pl, ezabawki.pl, mareno.pl, edvd.pl, sklepkolekcjonera.pl, pstyrk.pl.

Jesteśmy grupą profesjonalistów, związanych z branżą e-commerce od lat. Swoje doświadczenia w zarządzaniu projektami internetowymi postanowiliśmy przenieść na grunt Internetowego Domu Handlowego S.A. – spółki, której celem jest stworzenie największej grupy sklepów internetowych w Polsce. Chcemy, aby dzięki zróżnicowanym produktom dostępnym w naszych sklepach oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym Klienci mogli dokonywać zakupów szybciej, taniej i bezpieczniej niż w innych miejscach.

Kino Cinema City i IMAX
ul. Wojska Polskiego 3, 05-520 Warszawa

Stara Papiernia – Konstancin Jeziorna

Godziny otwarcia:
Pon-pt od 10:00 do 21:00
Sb od 10:00 do 21:00
Nd od 10:00 do 18:00

KOMANDOR Autoryzowany Dealer
al. Wilanowska 5, 02-765 Warszawa
tel.: 22 885-67-17
e-mail: wromax@wromax.pl

KOMANDOR - Autoryzowany Dealer
szafy, garderoby, wnęki z drzwiami przesuwanymi.

Komenda Policji Warszawa Wilanów
ul. Okrężna 57, 02-925 Warszawa
tel.: 22 603 18 31
e-mail: kpwilanow@policja.waw.pl

Komisariat Policji Warszawa Wilanów
tel. 22 842 32 61— czynne całą dobę,
fax: 22 603 18 51

Komendant—mł. insp. Zbigniew Pawłowski
tel. 22 603 11 36

p.o. Zastępcy Komendanta ds. kryminalnych—kom. Jerzy Sztuc
tel. 22 603 11 36Sekcja Kryminalna
p.o. Naczelnik Sekcji—asp. sztab. Andrzej Gertruda
tel. 22 603 11 87
Zastępca Naczelnika—asp. sztab. Janusz Ziętal
tel. 603 11 87

Sekcja Prewencji
Naczelnik Sekcji—kom. Dariusz Puławski
tel. 22 603 12 49

Kryształ Wilanowa
Kazachska 1, 02-999 Warszawa
tel.: (22) 885 66 22
e-mail: sprzedaz-wilanow1@polnord.pl

"KRYSZTAŁ WILANOWA" to  inwestycja grupy kapitałowej Polnord SA zlokalizowana w Warszawie w Miasteczku Wilanów. Apartamentowiec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Miejskiego, przy ulicy Kazachskiej, nieopodal śródmieścia handlowego.

W budynku znajduje się w 87 mieszkań o różnorodnych metrażach od 41 do 168 m2, każde z loggią albo balkonem. Najwyżej usytuowane apartamenty mają dodatkowo luksusowe, nawet ponad stumetrowe, tarasy na dachu. Wybrane mieszkania na parterze mają kameralne ogródki.

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel.: 22 858 29 50

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW
dyr. Anna Urszula Korab

LUKAS Bank SA
ul. Sarmacka 16, 02-972 Warszawa
tel.: 0 801 33 11 11

kontakt:
z zagranicy i tel. komórkowych +48 71 35 49 002

LUXVET Lecznica dla zwierząt
al. Wilanowska 9A/U8, 02-765 Warszawa
tel.: 22 402-45-45
e-mail: lecznica@luxvet.pl

Lecznica LUXVET jest czynna

w godz. 8.00-21.00 w dni powszednie,

w godz. 10.00-15.00 w soboty, niedziele i święta.

MARGOT - Biustonosze
al. Wilanowska 5, 02-765 Warszawa
tel.: 0 796 770 880
e-mail: info@margot24.com
 
Max - Profil Zabudowy Wnętrz
ul. Syta 120/10, 02-993 Warszawa
tel.: 660 730 855
e-mail: robertgrabowski2@wp.pl

tel. 794 754 760

MAŁA CZARNA Cafe&Coctails
ul. Klimczaka 5/86, 02-787 Warszawa
tel.: 22 403-50-77
e-mail: kawiarnia@malaczarnacafe.pl
 
Międzynarodowa Europejska Szkoła Podstawowa
ul. Wiertnicza 75, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842 44 48

Międzynarodowa Europejska Szkoła Podstawowa w Warszawie
International European School – Warsaw

dyr. Mirosława Ciechowska

Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie w Warszawie
ul. Wiertnicza 75, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842 44 48

Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie w Warszawie
International European School – Warsaw

dyr. Mirosława Ciechowska

Muzeum - Pałac w Wilanowie
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
tel.: 22 842-81-01
e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl
 
Muzeum Narodowe
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
tel.: 22 842-81-01
e-mail: plakat@postermuseum.pl

Oddział Muzeum Plakatu w Wilanowie

Niepubliczne "Przedszkole Wilanów"
ul. Syta 78, 02-993 Warszawa
 
Niepubliczne przedszkole ,,Pod wesołym smokiem"
ul. Vogla 9, 02-963 Warszawa
 
Niepubliczne Przedszkole „Bruzdowa 22 c”
ul. Bruzdowa 22c, 02-991 Warszawa
tel.: 22 642 20 68

Niepubliczne Przedszkole „Bruzdowa 22 c”
właściciel: Elżbieta Wojnowska

Niewada Clinic
al.Wilanowska 5/2, 02-765 Warszawa
tel.: 22 408-20-20
e-mail: niewadaclinic@niewadaclinic.pl

Implantologia i Stomatologia Estetyczna

Nordea Bank Polska SA
ul. Sarmacka 16, 02-972 Warszawa
tel.: 22 550-11-52

37 Placówka Bankowa

NZOZ XO Dental Clinic
ul. Sarmacka 9/110, 02-972 Warszawa
tel.: 22 885-92-79/80
e-mail: xo@xodentalclinic.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dr n. med. Magdaleny Lewińskiej-Chełstowskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 22 26

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 -16.00 (pracownicy socjalni 8.00—18.00)
wtorek - piątek  8.00 -16.00

Dyrektor - Katarzyna Krupowicz—Kuzińska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy rozpoczął swoją działalność w 1995r., realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Ostoja Wilanów
Klimczaka 40, 02-999 Warszawa
tel.: +48 22 885 76 5
e-mail: sprzedaz-wilanow1@polnord.pl


"OSTOJA WILANÓW" zlokalizowana jest w północnej części Miasteczka Wilanów - unikatowego na skalę europejską projektu architektonicznego - w pełni samowystarczalnej dzielnicy zbudowanej od podstaw, wg najlepszych europejskich wzorów. Starannie zagospodarowane 169 ha powierzchni, bliskość punktów usługowo - handlowych oraz rekreacyjnych składa się na ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów.

OUR PRESCHOOL
ul. Kazachska 1, 02-999 Warszawa
tel.: 22 258-86-16
e-mail: wilanow@ourpreschool.pl

Niepubliczne Przedszkole Międzykulturowe o profilu anglojęzycznym. Własny plac zabaw. Przedszkole niepubliczne numer rejestracyjny NP/235/09

Parafia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na Wolicy
ul. Kokosowa 1, 02-797 Warszawa
tel.: 22 425 53 98

Dekanat ursynowski
Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.15-8.30 i 16.00-17.00

Proboszcz:
Ks. Adam Zelga
Wikariusz
Ks. Włodzimierz Kwieciński
Rezydent
Ks. prałat dr Jarosław Piłat

Parafia Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadowskiej
ul. Bruzdowa 11, 01-652 Warszawa
tel.: 22 842 18 01

Parafia Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadowskiej
dekanat wilanowski

Proboszcz:
Ks. Paweł Bijak, zam. 02-946 Warszawa, ul. Kolegiacka 1
tel. 022 842 18 01

Parafia Św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel.: 22 842 18 01

Proboszcz:
Ks. prałat dr Waldemar Macko
tel. 22 885 65 52

Wikariusz:
Ks. Tomasz Moch
Ks. Dariusz Kuczyński


Rezydenci:
Ks. prałat Bogusław Bijak,
tel./fax 22 885 65 58

Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
Na terenie parafii:
Sekretariat Prymasa Polski
02-946 Warszawa, ul. Kolegiacka 1
tel. 022 885 87 77;
fax 022 885 98 38

Kapelan i Sekretarz Prymasa Polski:
Ks. Mirosław Kreczmański

Parafia Św. Elżbiety w Powsinie
ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa

Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej

dekanat ursynowski
Kancelaria czynna:
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Proboszcz:
Ks. kanonik Lech Sitek
tel./fax 022 648 38 46

Rezydenci:
Ks. kanonik Bogdan Jaworek
tel. 022 648 48 19
Ks. prałat Jan Świstak

Piekarnia Cukiernia Kosiek
ul. Sarmacka 10a, 02-972 Warszawa
tel.: 22 499-51-62
e-mail: pphkosiek@wp.pl
 
PKO Bank Polski
ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa
tel.: 22 550-02-80

Oddział nr 83

Polsko - Angielskie Przedszkole Artystyczne Magic Fish
ul. Królewicza Jakuba 71, 02-956 Warszawa
tel.: 505 975 174

Polsko—Angielskie Przedszkole Artystyczne Magic Fish
dyr. Agnieszka Olszewska

Prywatny Instytut Zdrowia i Urody
Jana Sobieskiego 18, 02-957 Warszawa
tel.: (0-22) 651 66 8
e-mail: recepcja@inst-zdrowia.vis.pl
 
Przedszkole ,,Zielona Ciuchcia”
ul. Vogla 11, 02-990 Warszawa
tel.: 22 642 69 99

Przedszkole ,,Zielona Ciuchcia” A. Wawer, A. Sławek, J. Wawer Sp. j.
kierownik: Iwona Bujnowska

Przedszkole Baby English Academy
ul. Klimczaka 8/2, 02-797 Warszawa
tel.: 22 406 38 02
e-mail: info@babyenglish.edu.pl
 
Przedszkole Niemieckie w Warszawie
ul. Wandy Rukiewicz 2, 02-956 Warszawa
tel.: 22 642 27 05

Przedszkole Niemieckie w Warszawie
Deutscher Kindergarten Warschau

tel. 22 642 27 05 wew.18
e-mail: przedszkole@d-s-w.pl

Przedszkole Niepubliczne "Leśna Polana"
ul. Bruzdowa 95g, 02-991 Warszawa
tel.: 22 465 56 93

Przedszkole Niepubliczne "Leśna Polana"

tel.kom. 0 512 499 838

Przedszkole Niepubliczne ,,Kid's Academy"
ul. Arbuzowa 33d, 02-747 Warszawa
 
Przedszkole Niepubliczne im. Jasia i Małgosi
ul. Husarii 34, 02-951 Warszawa
tel.: 22 642 65 07

Przedszkole Niepubliczne im. Jasia i Małgosi w Warszawie
właściciel: Joanna Bielowska

Przedszkole Niepubliczne „Mini Przedszkole”
ul. Kosiarzy 26, 02-953 Warszawa
tel.: 22 642 54 05

właściciel: Małgorzata Kukuła

tel. kom: 509 855 405

Przedszkole Nr 223
ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 49 35
e-mail: zsp3wilanow@tlen.pl

tel. 22 648-49-35, 22 648-58-29

Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
tel.: 22 842 48 41
e-mail: przedszkole56@neostrada.pl

dyr. Ewa Błażyńska
tel. 22 842-48-41, 22 842-56-33

Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wiertnicza 81, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842 17 61

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek, czwartek 8.00 – 19.00
wtorek, środa, piątek 8.00 – 18.00

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Citymed
ul. Marconich 9/1-2, 02-954 Warszawa

Citymed świadczy bezpłatne usługi podstawowej opieki medycznej w ramach kontraktu z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

tel. 22 550 61 50, 22 550 61 51

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna - ul. Przyczółkowa
ul. Przyczółkowa 33, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 09 43

Informacje o rodzajach badań wykonywanych w ramach umowy z NFZ znajdują się w przychodniach.

Poradnia internistyczna czynna jest:
poniedziałek, środa i piatek 7.30—15.00
wtorek, czwartek 11.00—18.00

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci została przeniesiona do Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Soczi 1, Tel. 22 642 69 33
Kierownik Przychodni—lek. Małgorzata Chmielewska

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna - ul. St. Kostki Potockiego
ul. St. Kostki Potockiego 20, 02-958 Warszawa
tel.: 22 736 80 10

W przychodni znajduje się poradnia internistyczna, ginekologiczno - położnicza, stomatologiczna.

Dni i godziny przyjęć:

Poradnia internistyczna
poniedziałek, czwartek, piątek 7.30 – 18.00
wtorek, środa 7.30 – 19.00

Poradnia ginekologiczno—położnicza
poniedziałek 13.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 12.00

Poradnia stomatologiczna
poniedziałek 12.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00

Pstryk
Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
tel.: 600 355 065
e-mail: info@pstryk.pl

Sklep internetowy Pstryk.pl w całości poświęcony jest fotografii i wszystkiemu, co z nią związane. W ofercie sklepu znajdują się aparaty fotograficzne, statywy, karty pamięci, torby renomowanych firm – takich jak Canon, Sony, Nikon, Sigma, Sandisk i wiele innych artykułów.

Pstryk.pl prowadzi sprzedaż sprzetu fotograficznego zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Jest to najstarszy sklep tego typu i od początku swojego istnienia charakteryzuję sie przede wszystkim fachowym doradztwem i profesjonalną obsługą.

Pub "Zloty Król"
ul. St. Kostki Potockiego 27, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842-18-52
e-mail: wilanow@hot.pl
 
Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek"
ul. Królowej Marysieńki 23, 02-954 Warszawa
tel.: 608 599 577
e-mail: info@teczowy-domek.pl

Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek"
tel. 608 599 577, 600 821 605

Restauracja "Kuźnia Królewska"
ul. St. Kostki Potockiego 24, 02-958 Warszawa
tel.: 22 842 31 71
e-mail: kuznia.krolewska@gmail.com
 
Restauracja "Pod Karabelą"
ul. Przyczółkowa 394, 02-962 Warszawa
tel.: 663-738-643
e-mail: podkarabela@podkarabela.pl
 
Restauracja Vilanova
ul. Klimczaka 22, 02-797 Warszawa
tel.: 22 412 04 57
e-mail: Restauracja@vilanova.pl

Restauracja Vilanova położona jest w samym sercu Miasteczka Wilanów, tuż przy Świątyni Opatrzności Bożej, przy skrzyżowaniu ulic Rzeczypospolitej i Klimczaka.
W naszym repertuarze znajdą Państwo kuchnię międzynarodową, tajską i oczywiście polską.

Ponad 200m² przestrzeni restauracji Vilanova pozwala nam na organizowanie niezapomnianych bankietów, urodzin i innych przyjęć okolicznościowych. Vilanova to miejsce przyjazne dzieciom i rodzinnej atmosferze. Posiadamy również zaplecze konferencyjne (rzutnik, sprzęt nagłaśniający, Vip Room oraz inne media).
Tel.kom.: 781 717 878

Restauracja WILANÓW
ul. St. Kostki Potockiego 27, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842-18-52
e-mail: wilanow@hot.pl
 
S&B Gabinet Kosmetyczny i Galeria Biżuterii Autorskiej Koko
al.Wilanowska 9, 02-900 Warszawa
tel.: (0-22) 885 67 4
e-mail: info@sbgabinet.pl
 
Sadyba Best Mall
ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa

Godziny otwarcia:

Galeria:
Pn-Sb: 10.00 - 21.00, Nd: 10.00 - 20.00

Carrefour:
Pn-Sb: 8.00 - 22.00, Nd: 10.00 - 20.00

Salon Optyczno-Okulistyczny "Perfect Vision"
Ul. Sarmacka 17, 02-975 Warszawa
tel.: 22 414 40 14
e-mail: optyk.wilanow@pvision.pl

Salon Optyczno-Okulistyczny "Perfect Vision" oferuje duży wybów modnych opraw korekcyjnych i przeciwsłonecznych znanych światowych marek (Versace, RayBan Prada, Dolce&Gabbana, Vogue, Mexx, Porsche Design itp) i lokalnych producentów.
Współpracujemy z najlepszymi firmami produkującymi soczewki optyczne (Rodenstock, Hoya, Jzo).
W naszym salonie można nabyć soczewki kontaktowe oraz akcesoria firm Johnson&Johnson, Ciba Vision, Bausch&Lomb. Dokonujemy również napraw i serwisu okularów.

Pn-Pt 12.00-20.00
Sob 09.00-14.0

Personel salonu jest świetnie obeznany z zasadami wizażu i potrafi doradzić nawet najbardziej wymagającym klientom.
W gabinecie okulistycznym wykwalifikowani okuliści dokonają badania ostrości wzroku pod kątem dobrania odpowiedniej korekcji do okularów i soczewek kontaktowych, badania przesiewowe zaćmy, jaskry, AMD, dno oka w nadciśnieniu i cukrzycy oraz wiele innych.
Najnowocześniejszy sprzęt pozwala nam kompleksowo obsługiwać Klientów spełniając ich wymagania na każdym etapie od badania po odbiór gotowych okularów i bezpłatnych kontrolach technicznych.
Co tydzień oferujemy ciekawe promocje!

Już dziś zadbaj o swoje oczy, komfort widzenia i atrakcyjny wygląd w każdej ważnej dla Ciebie sytuacji!

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Głównym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej na terenie Wilanowa jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13

W jego strukturę wchodzą trzy przychodnie obsługujące mieszkańców dzielnicy Wilanów:

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. St. Kostki Potockiego 20
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. Przyczółkowej 33
Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiertniczej 81

SHE Day Spa & Hair Design
Sarmacka 16, 02-972 Warszawa
tel.: 22 40 11 422
e-mail: salon@dayspashe.pl

Godziny otwarcia:

Pn- Pt 10.00-21.00
So 9.00-18.00

Sklep Kolekcjonera
Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
tel.: 22 205 81 81
e-mail: sklepkolekcjonera@idhsa.pl

Sklep stacjonarny i internetowy, który oferuje artykuły kolekcjonerskie, m.in. monety kolekcjonerskie z całego świata, limitowane serie piór i innych artykułów piśmienniczych renomowanych marek, ekskluzywne zapalniczki, figurki kolekcjonerskie oraz modele.

Stała współpraca handlowa obejmuje tak znane firmy i instytucje jak Narodowy Bank Polski, Mennica Polska S.A., Mennica Australijska Perth-Mint , Parker, Waterman, Zippo oraz Bburago.

Sklep Organic
ul. Sarmacka 20, 02-972 Warszawa
 
Sklep Rowerowy Giant
al. Wilanowska 9A, 02-765 Warszawa
tel.: 22 402 03 30
e-mail: wilanow@korba.waw.pl

godziny otwarcia:
pn-pt 11.00 - 19.00
sob. 9.00 - 15.00
niedziela 10.00 - 14.00
(w okresie: kwiecień, maj)

SP Nr 104 im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 49 35
e-mail: zsp3wilanow@tlen.pl

Szkoła Podstawowa Nr 104 im. Macieja Rataja
tel. 22 648-49-35, 22 648-58-29

SP Nr 169 im. Orła Białego
ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
tel.: 22 842 37 84
e-mail: sp169.warszawa@interia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 169 im. Orła Białego
dyr. Marianna Sudzińska

SP Nr 261 im. St. Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842 24 33
e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 261 im. St. Kostki Potockiego
tel. 22 842-24-33, 22 842-24-02

SP Nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
tel.: 22 842 93 60
e-mail: sekretariat@zespolszkol.it.pl

Szkoła Podstawowa Nr 300 im. Wandy Rutkiewicz

tel. 22 842 93 60, 22 842 98 55, 22 651 94 17

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1
ul. Kubickiego 17/13, 02-954 Warszawa
tel.: 22 550 61 84

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00


Dom obejmuje wsparciem 15 osób przez 5 dni w tygodniu. Uczestnicy kierowani są na zajęcia decyzją wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w celu podtrzymania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do społecznego funkcjonowania w środowisku. Pobyt uczestników w domu jest odpłatny. Wysokość odpłatności zależy od wysokości dochodu osoby lub rodziny. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Dom ma charakter ponadlokalny. Oznacza to, że uczestnikami Ośrodka mogą być osoby z województwa mazowieckiego.

Podstawowe cele realizowane przez placówkę to:
- ogólne usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania podstawowych czynności życiowych;
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym;
- współpracę z rodzinami.

Czas pobytu i jego długość ustala się indywidualnie. Uczestnicy biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez psychologa, a także przez terapeutę zajęciowego. Raz do roku uczestnicy wystawiają swoje prace na wystawie zorganizowanej w dzielnicowej bibliotece. Na terenie Ośrodka organizowane są imprezy okolicznościowe np. imieniny, urodziny, spotkania świąteczne itp. Uczestnicy pod opieką rodziców i terapeutów mogą brać udział w wycieczkach, wyjściach do kin i teatrów.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: 22 648 22 26

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

tel. 22 648 22 26 wew. 206
fax 22 435 51 42

Środowiskowy Dom działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów. Placówka dysponuje 30 miejscami.

Główne założenia programowe realizowane przez Ośrodek Wsparcia to:
1) udzielanie oparcia psychicznego i społecznego,
2) wszechstronna aktywizacja,
3) przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu,
4) pomoc w przeciwdziałaniu izolacji społecznej,
5) pomoc w zachowaniu struktury dnia,
6) pomoc w zrozumieniu choroby, znalezieniu swojego miejsca w środowisku,
7) pomoc w przeciwdziałaniu skutkom choroby.

Formy samopomocy, pomocy oraz usługi, oferowane przez Ośrodek to:
- usługi krawieckie i pralnicze (w Ośrodku, w ramach zajęć terapeutycznych),
- terapia indywidualna i grupowa (arteterapia, muzykoterapia),
- treningi behawioralne: lekowy, budżetowy, higieniczny, porządkowy, trening samoobsługi,
- treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- rehabilitacja ruchowa (poranna gimnastyka, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem stepperów i rowerków),
- poradnictwo psychologiczne,
- współpraca z rodzinami (konsultacje indywidualne),
- poradnictwo socjalne,
- konkursy wiedzy ogólnej, tematyczne, gry towarzyskie, imprezy wewnętrzne (imieniny, urodziny) itp.

Stereo.pl
Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
tel.: +48 22 205 81 02
e-mail: bok@stereo.pl

Stereo.pl to sklep internetowy, który powstał w 2000 roku. Prowadzi sprzedaż muzyki, filmów, gier oraz książek, funkcjonując zgodnie z misją „kultura na sprzedaż”. Szeroki wybór towarów dotyczy nie tylko branży muzycznej, ale wszystkich rodzajów produktów znajdujących się w sklepie.

Straż Miejska
ul. Szolc - Rogozińskiego 1, 02-777 Warszawa
tel.: 22 852 16 00
e-mail: csk@strazmiejska.waw.pl

II Oddział Straży Miejskiej
Komendant Jerzy Andruchów

tel. alarmowy 986
tel.: 22 852-16-00
fax: 22 852-15-99

Centralne Stanowisko Kierowania—ul. Czerniakowska

Straż Pożarna
ul. Obornicka 21, 02-948 Warszawa
tel.: 22 596 71 40

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 14 Państwowej Straży Pożarnej

Telefon alarmowy 998

Dowódca JRG PSP
bryg. mgr inż. Piotr Skrzyński
tel. 22 596 71 41

Z-ca Dowódcy JRG PSP
asp.sztab. Krzysztof Świdwa
tel. 22 596 71 42

Sushi Zume
ul. Klimczaka 5, 02-787 Warszawa
tel.: 0-785-252-525
e-mail: wilanow@sushizume.pl

Dostawy realizujemy
w godzinach 12.00 - 22.00

Zamówienia przyjmowanesą pod numerami tel.:
0 785 25 25 25

22 499 10 90

Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-797 Warszawa

Kancelaria czynna:
poniedziałek—piątek w godz. 9.00-10.00 i 17.00-18.30

Proboszcz:
Ks. Krzysztof Mindewicz, zam. 02-946 Warszawa
ul. Kolegiacka 1, tel. 602 799 037

Na terenie parafii:
Instytut Jana Pawła II
02-797 Warszawa, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

Dyrektor: Ks. prałat dr Zdzisław Struzik
Wicedyrektor: Ks. prałat Aleksander Seniuk
zam. 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 34

Syunpuukan - szkoła Aikido
Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa
tel.: +48 880 927 000
e-mail: elited@wp.pl

Zajęcia odbywają się W SZKOLE NIEMIECKO-POLSKIEJ

zajęcia dla dzieci: wtorki i czwartki 17.15

zajęcia dla dorosłych: wtorki i czwartki 18.15

Szkoła Niemiecka w Warszawie im. Willy'ego Brandta
ul. Wandy Rukiewicz 2, 02-956 Warszawa
tel.: 22 642 21 31

Deutsche Schule in Warschau – Willy Brandt Schule
Szkoła Niemiecka w Warszawie im. Willy'ego Brandta

dyr. Heike Briesemeister
tel. 22 642-21-31, 22 642-27-05

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium Św. Stanisława Kostki
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel.: 22 858 29 50

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium Św. Stanisława Kostki
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

dyr. Anna Urszula Korab

Szpital MEDICOVER
al. Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa
tel.: 22 857 20 00

Szpital Medicover to pełnoprofilowa placówka medyczna zlokalizowana w warszawskim Wilanowie. Gwarantuje wysoki poziom diagnostyki i leczenia, profesjonalną opiekę wysoce wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek, sprzęt medyczny najnowszej generacji oraz bezpieczeństwo i komfort pobytu podczas hospitalizacji. Szpital został zaprojektowany w oparciu o najnowsze rozwiązania architektoniczne charakterystyczne dla nowoczesnych placówek medycznych na świecie.

O Szpitalu Medicover w skrócie:
Klinika Zdrowia Kobiety - specjalizuje się w pełnym zakresie świadczeń dedykowanych zdrowiu kobiet, oferując leczenie szpitalne w zakresie ginekologii ogólnej i onkologicznej, uroginekologii i patologii ciąży.

Klinika Położnictwa - pragnie towarzyszyć kobietom i ich rodzinom w najważniejszych momentach życia jakimi są ciąża i poród. Sprzyja komfortowym narodzinom dzieci oferując spokojną, intymną atmosferę, w otoczeniu bliskich oraz pod opieką profesjonalnego i przyjaznego personelu.

Klinika Zdrowia Dziecka - szczególną troską otaczamy zdrowie najmniejszych pacjentów. Jako pierwsza, prywatna placówka szpitalna oferujemy szeroki profil usług z zakresu neonatologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, laryngologii, urologii oraz ortopedii dziecięcej.

Klinika Kardiologii - specjalizuje się w  nowoczesnej diagnostyce chorób serca i naczyń, procedurach kardiologicznych włącznie z kardiologią interwencyjną oraz w intensywnej opiece kardiologicznej.

Klinika Chorób Wewnętrznych - zapewnia szeroki profil diagnostyki i wysoki poziom  opieki szpitalnej w wielu specjalnościach w obszarze chorób wewnętrznych. Zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne Kliniki pozwala na szybką diagnostykę i leczenie chorób z zakresu m.in. gastrologii, endokrynologii, pulmonologii czy angiologii.

Klinika Chirurgii - oferuje najwyższą jakość usług medycznych z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, ortopedii czy urologii. Stosuje wiele nowatorskich metod zabiegowych, w tym szczególnie w zakresie terapii małoinwazyjnej, będącej jednym z najnowszych osiągnięć światowej chirurgii.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - bezpieczeństwo  medyczne w Szpitalu Medicover jest dla nas priorytetem. Zapewniamy je naszym pacjentom w salach operacyjnych, oddziałach pooperacyjnych i oddziałach intensywnej terapii, które wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt do monitorowania funkcji życiowych, wspomagania oddychania i reanimacji.

W Szpitalu Medicover funkcjonują 3 specjalistyczne centra:

Centrum Diagnostyczne to m.in. nowoczesny, w pełni cyfrowy sprzęt operacyjny i diagnostyczny jest wizytówką Szpitala Medicover. Szpitalne Centrum Diagnostyczne składa się z 8 wyspecjalizowanych pracowni, w których skład wchodzą pracownie rezonansu magnetycznego, badań RTG, tomografii komputerowej, ultrasonografii, mammografii, echokardiografii, prób wysiłkowych, badań Dopplerowskich I EKG

Centrum Konsultacyjne zapewnia możliwość konsultacji medycznych w okresie przed i pooperacyjnym dla pacjentów Szpitala Medicover. W trakcie wizyty pacjenci otrzymują komplet informacji dotyczących wszelkich szczegółów leczenia.

Centrum Rehabilitacyjne specjalizuje się w terapii stanów pourazowych i pooperacyjnych. Wykonuje zabiegi m.in.: z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Link do strony Szpitala Medicover: http://www.szpitalmedicover.pl

W Szpitalu Medicover funkcjonuje łącznie siedem klinik: Klinika Zdrowia Kobiety, Klinika Położnictwa, Klinika Zdrowia Dziecka, Klinika Kardiologii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Chirurgii oraz Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Znajdują się tu oddziały dedykowane intensywnej terapii, opiece pooperacyjnej, intensywnej terapii noworodka, intensywnej opiece kardiologicznej oraz monitorowane stanowiska obserwacyjne, a także trzy specjalistyczne centra: diagnostyczne, konsultacyjne oraz rehabilitacyjne. Szpital Medicover realizuje usługi szpitalne w zakresie ginekologii, patologii ciąży, położnictwa, neonatologii, pediatrii, chorób wewnętrznych, angiologii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, chirurgii plastycznej i szczękowej oraz intensywnej terapii. W placówce znajduje się 5 sal operacyjnych.

Szpital wyposażony jest w zaawansowane systemy diagnostyki obrazowej ze 128-warstwowym tomografem komputerowym i 18-kanałowym rezonansem magnetycznym. Dysponuje także cyfrową pracownią rentgenowską i mammograficzną, nowoczesną pracownią angiograficzną i ultrasonograficzną.

Dane kontaktowe:

Szpital Medicover,
al. Rzeczypospolitej 5,
02-972 Warszawa (Miasteczko Wilanów)

Numer telefonu do Szpitala: 22 857 20 00

Centrum Obsługi Klienta:
tel. kom. 500 900 500, 411 95 96,
804 22 95 96

Godziny pracy Centrum Obsługi Klienta:
pon. – pt: 8:00 – 18:00.

Mapa dojazdu do Szpitala Medicover:

TIK-SOFT Sp. z o.o. Programy dla firm „Finka”
al. Wilanowska 5/19, 02-765 Warszawa
tel.: 602-274-377
e-mail: finka@finka.pl
 
Twoja Joga Wilanów
ul Wiertnicza 124, 02-952 Warszawa
tel.: 603-48-66-60
e-mail: info@twojajoga.waw.pl

Szkoła Hatha Joga

Urząd Dzielnicy Wilanów
ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa
tel.: 22 642-60-01
e-mail: urzad@wilanow.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców
Agnieszka Wieczorek - Naczelnik Wydziału
tel. 22 642 60 01, 22 858 75 18, 22 858 75 19 wew. 100, 103
faks: 22 642 76 43
e-mail: e-wom@wilanow.pl

Urząd Pocztowy
ul. Marconich 3, 02-931 Warszawa
tel.: 22 742 08 60
 
Urząd Pocztowy
ul. St. Kostki Potockiego 31, 02-958 Warszawa
tel.: 22 842-53-51
e-mail: uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl
 
Wilanów Królewskie Przedmieście
Sarmacka 28, 02-972 Warszawa
tel.: (22) 403 10 20
e-mail: biuro@krolewskieprzedmiescie.pl

fax: (22) 403 10 70

Wilanów Office Park
Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa
tel.: 22 403 90 83 / 84
e-mail: biuro-wilanow3@polnord.pl

Wilanów Office Park to unikalna inwestycja biurowa zlokalizowana na terenie Miasteczka Wilanów. Projekt powstaje na 17 hektarach terenu obejmującego dwie wzajemnie spójne strefy – północną i południową. Kompleks będzie składał się z osiemnastu budynków biurowych o niskiej, różnorodnej i nowoczesnej architekturze. Tereny zielone i zbiorniki wodne to 50% powierzchni inwestycji. Nowoczesne i energooszczędne technologie zastosowane w Parku zapewnią doskonałe warunki dla firm poszukujących przyjaznego środowiska pracy.


Doskonałą komunikację zapewnia lokalizacja przy projektowanej trasie S2 – południowej obwodnicy Warszawy.

Inwestor: Polnord Warszawa – Wilanów III Sp. z o.o.
Projekt: Hermanowicz Rewski Architekci,
Mąka Sojka Architekci
Powierzchnia działki: 17 ha
Powierzchnia biurowa: 140 000 mkw.
Ilość podziemnych miejsc parkingowych: 4 850
Tereny zielone i zbiorniki wodne: 85 980 mkw.

Wilmed Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Letza 35, 02-956 Warszawa

Wilmed Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Lentza 35
Tel. 22 651 98 60, 22 651 98 61

www.wilmed.pl

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
tel.: 22 842 24 33
e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Kostki Potockiego

tel. 22 842-24-33, 22 842-24-02

Zebra Akademia Rozwoju Dziecka
Ul. Sarmacka 22, 02-972 Warszawa
tel.: (22) 642 07 22
e-mail: kontakt@zebra-akademia.pl

Akademia Rozwoju Dziecka Zebra jestem miejscem gdzie dzielimy się naszą pasją oraz wiedzą dotyczącą wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest miejscem przyjaznym rodzicom i ich pociechom.

tel. kom.: 501 30 99 11

Mamy szeroką ofertę zajęć ogólnorozwojowych, ruchowych, plastycznych oraz artystycznych dla dzieci od 6 miesiąca życia, dysponujemy także fachową pomocą oraz poradami z zakresu psychologii dziecięcej, pedagogii, logopedii. Rozwijamy się prężnie; w naszej ofercie mamy organizację imprez okolicznościowych, warsztatów i spotkań. Codziennie prowadzimy także klub malucha, gdzie rodzice mogą zostawić swoje pociechy pod profesjonalną opieką.