Historia Miasteczka Wilanów

Wrzesień 1992 – Uchwalenie przez Radę m.st. Warszawy Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy, w którym tereny przyszłego Miasteczka Wilanów zostały przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Sierpień 1996 - Ogłoszenie przez Gminę Wilanów we współpracy z SARP ogólnopolskiego otwartego konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzennego Wilanowa Zachodniego obejmującą całość dzisiejszego Miasteczka Wilanów.

Grudzień 1996
—Sąd konkursowy przyznaje I nagrodę koncepcji zespołu architektów DJiO: Pawła Detko, Piotra Jurkiewicza i Michała Owadowicza.
Jej istotą jest zabudowa Pól Wilanowskich w tradycyjnej formie niewielkiego miasta-ogrodu, w którym budynki przenikają się z siecią ulic, systemem zieleni i terenami otwartymi.
Praca nawiązywała do tradycji najlepszych warszawskich dzielnic mieszkaniowych z lat międzywojennych: Saskiej Kępy, Żoliborza i Starej Ochoty.
Wybór projektu DJiO przesądził o dzisiejszym, miejskim kształcie i charakterze dzielnicy.

Maj 1997 – Podpisanie umowy pomiędzy Gminą, a pracownią DJiO i rozpoczęcie prac nad pierwszym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przedpola Pałacu Wilanowskiego. Ten plan zawierał koncepcje urbanistyczne realizowane do dziś: rozległy zielony plac z ratuszem na przedpolu Pałacu, zespół usługowo-handlowy z okrągłym placem, wielkoskalowe aleje pałacowe z kanałami, układ centrum skomponowanego wokół 4 placów.

1997 – Ogłoszenie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego przetargu na sprzedaż trzech działek o łącznej powierzchni 169 ha, położonych w centralnej części Pól Wilanowskich.

Listopad 1998 i październik 1999—Grupa Prokom zawiera z SAGGW umowy na kupno 169 ha działek w Wilanowie Zachodnim, przy ulicy Klimczaka i Przyczółkowej oraz Alei Wilanowskiej.
1999—architekt Guy Perry zostaje zatrudniony przez Grupę PROKOM jako projektant założeń urbanistycznych dla Miasteczka Wilanów.
Grudzień 2000 – Przekazanie gruntów pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Styczeń 2001– Uchwalenie przez Radę Gminy Warszawa Wilanów dwóch planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego i obszaru Przedpola Pałacu Wilanowskiego.
Marzec 2001 – Opublikowanie obu Planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2002 – Rozpoczęcie pierwszych inwestycji na terenach Miasteczka Wilanów.
2003 - Rozpoczęcie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
2003—2006—Zawarcie przez Prokom Investments SA szeregu umów z inwestorami zewnętrznymi na sprzedaż terenów pod budowę m inn. Szkoły Niemieckiej im. Willy Brandta, przedszkoli prywatnych, budynku biurowego oraz budynków mieszkalnych (Wilanów Investments, Skanska, Fadesa, Bank Millennium, Skarbiec).
Grudzień 2006—Przeniesienie przez Prokom Investments SA na rzecz Polnord SA udziałów w Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o.
Sierpień 2007 – Prokom Investments SA wnosi grunty (71,4 ha) do POLNORD SA w zamian za akcje Polnordu.
2007—Rozpoczęcie budowy Szpitala Medicover.
2008—Oddanie do użytku jedynego w Warszawie, w pełni zautomatyzowanego, systemu gospodarki wodami opadowymi wraz z oczyszczalnią.
2009—Polnord SA sprzedaje m.st. Warszawa działkę o powierzchni 4,5 ha przy ulicy Ledóchowskiej, w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej pod budowę zespołu szkół i przedszkola dla potrzeb mieszkańców Miasteczka Wilanów.
2009—Oddanie do użytku Szpitala Medicover.
2010—Zawarcie pomiędzy Polnord SA a GTC SA umowy dotyczącej budowy centrum handlowo- usługowego na terenie Przedpola Pałacowego przy ulicy Przyczółkowej.