Informator Wilanowski

Informator Wilanowski to periodyk wydawany przez Urząd Dzielnicy Wilanów. Znajdują w nim są różnorodne informacje, dzięki którym każdy mieszkaniec Wilanowa ma szansę dowiedzieć się, co dzieję się w dzielnicy. Zawrate są tu bogato ilustrowane informacje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, najnowszych inwestycji, organizowanych imprez i konkursów. Redaktor naczelną dwumiesiącznika Informator Wilanowski jest Katarzyna Trzaskoma.

e-mail do redakcji: informator@wilanow.pl