XXXIX Sesja Rady Dzielnicy

Data dodania: 10-06-2010

W czwartek, 17 czerwca o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 rozpocznie się sesja Rady Dzielnicy Wilanów.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 17 czerwca 2010 r. o godz. 18 00

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w tabelach XV/1,XV/2 oraz XV/6 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r.
4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o udzielenie informacji o możliwości realizacji lub likwidacji zapisu dotyczącego linii 400 kV w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Rosy, Ruczaj na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Źródło: Urząd Dzielicy Wilanów