XL sesja Rady Dzielnicy Wilanów

Data dodania: 14-07-2010

We wtorek, 20 lipca 2010 r. o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 rozpocznie się kolejna sesja Rady Dzielnicy Wilanów.

Porządek obrad XL Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20 lipca 2010 r. o godz. 17.30

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Wilanowskiego Parku Kulturowego.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej.
5. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy: ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
6. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII/2010 z dnia 25.05.2010 r. oraz Nr XXXIX z dnia 17.06.2010 r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Żródło: Urząd Miasta Wilanów