XLII sesja Rady Dzielnicy Wilanów

Data dodania: 08-10-2010

W czwartek, 14 października 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbędzie się kolejna sesja Rady Dzielnicy Wilanów.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dniu 14 października 2010 r. o godz. 17.30

1. Otwarcie sesji.

2. Informacje Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

3. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3, XV/6 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r.

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ruczaj.

6. Projekt stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zbadania skargi złożonej przez Państwa Jadwigę i Pawła Lepianka z dnia 24 sierpnia 2010 r. na bezczynność Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

8. Przyjęcie protokołów Nr XL/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. i Nr XLI/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zamknięcie sesji.