TO MUSI SIE ZDARZYĆ

To musi się zdarzyć jeszcze dzisiaj